Privacybeleid

Onexa, gevestigd te Losser, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Actuele contactgegevens kun je vinden op de Contact pagina.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Onexa verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van alle persoonsgegevens die wij (mogelijk) verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@liefdevol-opgroeien.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Onexa verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Onexa analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
 • Onexa verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming

Onexa neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Onexa) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Onexa bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Reacties

Bewaartermijn
Reden
Reacties blijven bewaard tot het verwijderen ervan wordt aangevraagd.

Formulieren

Bewaartermijn
Tot 3 dagen (72 uur) in de database van deze website
Reden
Alle inzendingen worden automatisch verwijderd. Ze worden tijdelijk opgeslagen als back-up en om voor koppelingen (zoals bijvoorbeeld het abonneren op de nieuwsbrief) gebruikt te kunnen worden.

Bestellingen

Bewaartermijn
7 jaar (wettelijke bewaartermijn), mogelijk langer
Reden
De bewaartermijn van 7 jaar is wettelijk vereist. Daarnaast worden aankopen in de website zelf gekoppeld voor bepaalde functionaliteiten (voor het downloaden van aangeschafte producten en toegang tot de e-cursussen).

Delen van persoonsgegevens met derden

Onexa deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Onexa blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Onexa jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

CapsuleCRM (DPA)

Type gegevens
Persoonsgegevens, contacthistorie
Doel
Centraal punt met contactgegevens en contacthistorie
Jurisdictie
Verenigd Koninkrijk

Dropbox

Type gegevens
Persoonsgegevens, backups, aangeleverde bestanden
Doel
Centraal opslagpunt voor bestanden
Jurisdictie
Californië

Google (gmail)

Type gegevens
Persoonsgegevens, e-mailberichten
Doel
E-mailverkeer & -opslag
Jurisdictie
Californië

Moneybird

Type gegevens
Persoonsgegevens, facturen en offertes
Doel
Facturatie en offrering.
Jurisdictie
Nederland

Mollie

Type gegevens
Persoonsgegevens, betaalgegevens (IBAN)
Doel
Mollie verwerkt alle betalingen voor Onexa. Gegevens van de betaling worden door Mollie bewaard.
Jurisdictie
Nederland

Help Scout

Type gegevens
Contacthistorie (conversaties mail), persoonsgegevens
Doel
Centraal punt met contactgegevens en contacthistorie. Gekoppeld met Moneybird en CapsuleCRM
Jurisdictie
USA

JivoChat

Type gegevens
Contacthistorie (conversaties chat), persoonsgegevens
Doel
Contact / ondersteuning via live chat.
Jurisdictie
USA

Postmark

Type gegevens
E-mailverkeer vanaf de website (zoals formulieren en berichten over reacties op artikelen)
Doel
Verzekering van het ontvangen van berichten die via de website worden verstuurd.
Jurisdictie
USA

Payt

Type gegevens
Persoonsgegevens, betaalgegevens
Doel
Payt handelt het verdere incassotraject af wanneer dit noodzakelijk is.
Jurisdictie
Nederland

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Onexa gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Onexa gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Onexa en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@onexa.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Onexa wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Onexa neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op middels de gegevens op de contactpagina.

Skip to content